Tingimused

CuraLifelv SIA (“CuraLife”) on allpool sätestanud tingimused, mis kehtivad curalife.lv (“veebisait”) lehtedel kuvatava teabe ja veebisaidilt toodete tellimise kohta. Tellimust esitades nõustute käesolevate tingimustega ja nõustute nendega.

1. CuraLife

a) CuraLifelv SIA on registreeritud ettevõte Lätis: Reg LV40103847882.
b) Veebisaidil oleva materjali autoriõigus kuulub CuraLife’ile või meie sisu- ja tehnoloogiapakkujatele. Olete teretulnud veebisaidi sisu vaatama, printima ja alla laadima isiklikuks kasutamiseks, kuid mitte ärilistel eesmärkidel ega taasavaldamiseks.

2. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Võite meiega ühendust võtta, kasutades ühte järgmistest võimalustest:
1. „Võtke meiega ühendust” leht
2. E-post: curalife@curalife.lv
3. Post – CuraLifelv SIA, Silmaču iela 4, Riia, LV-1012, Läti
4. Klienditeenindus : +371-294-489-99

3. VEEBISAIDI TEAVE

Me ei võta endale vastutust (otse, kaudse või kaudse) kahju eest, mis võib tuleneda veebisaidil sisalduva teabe valesti mõistmisest või tõlgendamisest või mis tahes veast või väljajätmisest. Teie kohustus on kindlaks teha ja järgida kõiki kehtivaid kohalikke, osariigi, föderaalseid ja rahvusvahelisi seadusi, mis puudutavad CuraLife’i veebisaidilt ostetud esemete omamist, kasutamist ja müüki.

4. TOODETE KIRJELDUS

a) Oleme püüdnud tagada, et veebisaidil esitatud teave oleks täpne, kuid jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi, mis ei mõjuta oluliselt toodete kvaliteeti või toimivust.
b) Võime parandada mis tahes veebisaidil esinevaid vigu või kõrvaldada mis tahes toote müügist ilma vastutust kandmata. Hind ja saadavus võivad samuti muutuda ilma ette teatamata.

5. TOODETE TELLIMINE

a) Saate veebisaidilt tooteid tellida, esitades kassaprotseduuri kaudu täidetud tellimisvormi.
b) Kinnitame teie tellimuse vastuvõtmise e-posti teel teie antud aadressile ja selle e-kirja saatmine (olenemata sellest, kas see on kätte saadud või mitte) teeb meievahelise lepingu.

6. HIND JA MAKSUMINE

a) Toodete hind on hind, mis on märgitud veebisaidil teie tellimuse vastuvõtmise ajal. Hind sisaldab kehtivat käibemaksu, kuid mitte kohaletoimetamise kulu.
b) Lisaks hinnale peate maksma meie kohaletoimetamise tasud, mis on märgitud veebisaidil teie tellimuse vastuvõtmise ajal – välja arvatud juhul, kui kvalifitseerute tasuta kohaletoimetamiseks. Nende tasude suurus sõltub tarneviisist ja tellimuses märgitud tarneaadressist.
c) Maksmine toimub krediitkaardiga ajal, mil me teie tellimuse vastu võtame. (Meie aktsepteeritavad krediitkaardid on loetletud veebisaidil tellimuse esitamise ajal). Tagasimaksed tehakse üldjuhul krediitkaardina teie krediitkaardile.
d) Kuigi selle saidi sisu kvaliteedi eest hoolitsetakse igati, võib aeg-ajalt esineda tõrkeid ja esemete hind võib olla vale. Sel juhul me kas: võtame teiega ühendust, et küsida, kas soovite tellimuse tühistada, või lihtsalt tühistame tellimuse ja teavitame teid omal äranägemisel. Me ei ole kohustatud tarnima kaupu vale hinnaga.

7. TOODETE KOHALETOIMETAMINE

a) Korraldame Teie poolt tellitud toodete kohaletoimetamise Teie poolt ostuprotseduuris märgitud viisil ja aadressile.
Meie tavapärane saatmisvõimalus on kõikidele tellimustele Balti riikides tasuta.
Saadame ainult Balti riikide piires – Eesti, Läti, Leedu.
Keskmine tarneaeg: 3-14 tööpäeva.

Alates tellimuse hetkest võime nõuda kuni 3 täiendavat tööpäeva enne tellimuse väljastamist. Kiire kohaletoimetamise hind sõltub tellitud toodete kaalust ja arvutatakse automaatselt, kui lisate tooteid ostukorvi ning valite soovitud saatmisviisi ja sihtkoha. Suurte tellimuste, mitme kasti tellimuste või tellimuste puhul, mille arvutatud kogukaal on suurem kui tarnetariifide tabeli kõrgeim määr, võib enne saadetise töötlemist olla vaja kohandatud tarnepakkumist, mis nõuab tegelike saatmiskulude tasumist. Eespool märgitud tarneaja tagab postiteenus. CuraLife ei vastuta postiteenuse süül tekkinud hilinemiste eest. CuraLife kohustub tagama kohaletoimetamise 30 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest.
b) Kui te ei võta tooteid vastu või ei esita piisavaid tarnejuhiseid, võime teie tellimuse tühistada ja tooted säilitada. Sellisel juhul tagastame teile toodete hinna, kuid te olete siiski kohustatud tasuma kõik kohaletoimetamise kulud.
c) Kui tellitud toodetega seoses ilmneb viga või mõni muu tarneprobleem, peate meid sellest kirjalikult teavitama 14 päeva jooksul pärast tarnekuupäeva või juhul, kui tarnimist ei toimunud – 14 päeva jooksul arvates eeldatavast tarnekuupäevast. Kui te seda ei tee, ei vastuta me kaotuste või kahjude eest.
d) Tolli ja riigi eeskirjad
Pange tähele, et püüame järgida iga riigi individuaalseid impordipoliitikaid. Kuigi anname endast parima, et järgime kohalikke tollieeskirju, palume teil enne tellimist kontrollida oma riigi impordipoliitikat. Kohaliku tolli poolt arestitud tellimusi ei saa tagastada.

8. TELLIMUSTE TÜHISTAMINE JA TAGASIVÕTMINE

a) Taganemisõigus
Teil on õigus käesolevast lepingust taganeda 14 päeva jooksul põhjust avaldamata. Taganemisõigus aegub 14 päeva pärast, arvates päevast, mil tarbija või tarbija märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba füüsiliselt oma valdusesse. Oma taganemisõiguse teostamiseks peaksite meid teavitama tingimuste punktis 2 märgitud kontaktandmete kaudu selgesõnalise teatega (näiteks posti või e-posti teel saadetud kirjaga) oma otsusest taganeda. leping. Soovi korral võite kasutada lisatud taganemisavalduse näidisvormi, mille saate alla laadida, vajutades siia.
Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks tuleb Teil saata taganemisõiguse kasutamise teade enne taganemisõiguse lõppemist.

b) Taganemise tagajärjed

Kui taganete sellest lepingust, tagastame kõik teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud, kui neid on (välja arvatud lisakulud, mis tekivad seoses sellega, et olete valinud tarneviisi, mis ei ole meie pakutud odavaim standard tarneviis), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil saime teada teie otsusest lepingust taganeda.

Tagastamine toimub sama maksevahendiga, mida kasutasite algse tehingu tegemisel, kui te pole selgelt teisiti kokku leppinud. Igal juhul ei võeta teilt sellise tagasimaksega seoses tasu.

Võime raha tagasi maksta kuni oleme kauba tagasi saanud või olete esitanud tõendid kauba tagasi saatmise kohta, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Te saadate kauba tagasi põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil teatasite meile lepingust taganemisest.

Tähtajast peetakse kinni, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist

Kauba tagastamise otsesed kulud peate kandma teie
c) Samuti võite oma tellimuse tühistada, s.t.teavitades meid kirjalikult igal ajal enne toodete kohaletoimetamist. Sellisel juhul kehtivad siin märgitud taganemisõiguste tingimused. Võimaluse korral esitage meile taganemise või tühistamise põhjus.
d) Te ei saa enam oma tellimust tühistada ja/või meie lepingust taganeda, kui olete tootepakendid avanud või tooteid kasutanud. See aga ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi seoses nende toodete kvaliteediga.

9. KAEBUSED JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

a) Kõik teie ja CuraLife’i vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kui pooled püüavad jõuda kokkuleppele. Kui tarbija ja CuraLife’i vahelist vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on tarbijal õigus esitada CuraLife’ile kirjalik kaebus, sealhulgas kaebused toote kvaliteedi kohta, käesolevate tingimuste punktis 2 märgitud e-posti aadressil & Tingimused, milles on märgitud:
tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress ja kontaktandmed;
• tellimuse number;
• esildise esitamise kuupäev;
• vaidluse olemus, tema nõue ja selle põhjendus.
b) Sellisele kaebusele vastatakse 15 tööpäeva jooksul.
c) Kui CuraLife ei anna tarbija kaebusele vastust punktis 9. Lõigus toodud tähtaja jooksul, loetakse, et CuraLife keeldub tarbija pretensiooni rahuldamast.
d) Kui CuraLife keeldub tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole CuraLife’i pakutud lahendusega rahul, on tarbijal õigus pöörduda:
Läti Vabariigi Tarbijaõiguste Kaitse Keskus, et saada abi vaidluse lahendamisel;
2. Tarbijavaidluste kohtuväline lahendaja, kui see on Läti Vabariigis vastavas valdkonnas loodud;
3. Tarbijavaidluste lahendamise komisjon Läti Vabariiki, kui Tarbijaõiguste Kaitse Keskuse poolt osutatav abi vaidluse lahendamisel ei ole taganud tulemusi ja on võimalik kokku kutsuda vastavas valdkonnas tarbijavaidluste lahendamise komisjon. vaidluse läbivaatamiseks;
4. Kohus.
e) Kliendi ja CuraLife’i vaheliste vaidluste üle on ainupädev Läti Vabariigi kohtud.
f) See klausel ei mõjuta ELi õiguse kohustuslikke sätteid.

10. ÜLDINE

a) Veebisaidil reklaamitud tooted on mõeldud müügiks ainult tarbijatena tegutsevatele isikutele ega ole mõeldud edasimüügiks.
b) Kõik meievahelised lepingud peavad sisaldama neid tingimusi ja olema kooskõlas Läti Vabariigi seadustega. See klausel ei mõjuta ELi õiguse kohustuslikke sätteid.

11. VASTUTUSE PIIRANGUD

CuraLifelv SIA ei võta endale mingit vastutust ega vastuta mis tahes kahjude või viiruste eest, mis võivad nakatada teie arvutit, telekommunikatsiooniseadmeid või muud vara, mis on põhjustatud teie juurdepääsust sellele veebile, selle kasutamisest või sirvimisest või sellest tulenev. või sellelt veebisaidilt teabe või materjalide allalaadimine.

Mitte mingil juhul ei vastuta CuraLifelv SIA ega nende vastavad ametnikud, direktorid, töötajad, aktsionärid, sidusettevõtted, agendid, õigusjärglased ega volitatud isikud ega ükski selle veebisaidi loomise, tootmise või edastamisega seotud osapool teie ega kellegi teise ees. mis tahes otseste, kaudsete, eri-, karistus-, juhuslike või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, need, mis tulenevad saamata jäänud kasumist, kaotatud andmetest või äritegevuse katkemisest), mis tulenevad selle veebi kasutamisest, võimetusest kasutada või selle kasutamise tulemustest. sait, kõik selle veebisaidiga lingitud veebisaidid või mis tahes või kõigil sellistel veebisaitidel sisalduvad materjalid, teave või teenused, olenemata sellest, kas need põhinevad garantiil, lepingul, kahju hüvitamisel või mõnel muul õiguslikul teoorial ja olenemata sellest, kas sellise võimalusest on teavitatud või mitte. kahjud. Eeltoodud vastutuse piirangud ei kehti seadusega keelatud ulatuses.

Selle veebisaidi või selle sisuga seotud probleemide korral nõustute, et teie ainus abinõu on selle veebisaidi kasutamise lõpetamine. Kui teil tekib sellel veebisaidil või selle kaudu ostetud toodete või teenustega probleeme, nõustute, et teie ainus abinõu (kui see on olemas) on selliste toodete tootjalt või selliste teenuste pakkujalt kooskõlas selle tootja tingimustega. või tarnija garantii või taotleda sellise toote või teenuste eest tagastamist ja raha tagasi vastavalt sellel veebisaidil postitatud tagastus- ja tagasimaksepoliitikatele.

Saadame ainult Eestisse, Lätti ja Leedusse. Kui soovite objekti teistesse riikidesse odrer, külastage palun